top of page
Vyhledat

O Jižní Americe, šamanismu a šamanském výcviku....

V první polovině 90tých let jsem poprvé navštívil Jižní Ameriku. Mojí první destinací byla Venezuela, kde mě učila jedna černošsko-indiánská šamanka. Pak Brazílie, Kolumbie a Peru. Pobýval jsem u kmene Apurina v Brazílii, v Peru pak u mnoha domorodých kmenů - Bora, Yagua, Witoto, Chayahuita, Aguaruna, Camicura, Candoshi, Matchiguenga, Ese-Eja a dalších. Seznamoval jsem se s prací šamanů a absolvoval jsem dokonce onen tak zvaný šamanský výcvik – jak ten andský, tak i ten pralesní. Byla to důležitá součást mého terénního studia. Zažil jsem přitom opakovanou několikaměsíční izolaci v džungli i v poušti - skutečně dlouhé pobyty o samotě na těch nejsilnějších silových místech v Andách, v jeskyních a tajných podzemních chodbách…


Byl jsi pokud vím vůbec první, kdo v Čechách začal přednášet o liáně ayahuasca…

No, seznámil jsem se s posvátnou liánou ayahuasca během svého výcviku v pralese. Název AYAHUASCA se vztahuje k liáně z čeledi Malpighiacea, k lianovitým rostlinám rodu Banisteriopsis. Ayahuasca to nádherná, mohutná liána. Na první pohled ti svojí geometrií připomene obrovskou pupeční šňůru. Také silně připomíná svým tvarem molekulu DNA. Ayahuasca je také název psychotropního nápoje z této liány. Dnes se stále ještě často setkáte s tvrzením, že k výrobě této „ayahuascy“ potřebujete dvě rostliny – a sice liánu druhu Banisteriopsis caapi a listy keříku Psychotria viridis. Věc ale vůbec není tak jednoduchá. Doopravdy je tato příprava ayahuascy jen jednou z mnoha indiánských receptur. V současné době se v Čechách chystá fundovaný výzkum toho, co vlastně – chemicky – ayahuasca je. Je třeba konečně vytvořit komplexní biochemické mapy fungování ayahuascy, jejího účinku na buněčné receptory atd. Indiáni – jak jsem během nesčetných expedic do nitra amazonského pralesa postupně zjišťoval – původně používali zcela čistou ayahuascu bez přísad. Šamanská tradice říká, že lidé si všimli, že liánu ayahuascu ohryzávají ti jaguáři, kteří jsou nemocní. Mnohé kmeny v Amazonii odvozují svůj původ od jaguára jako od jakéhosi mýtického předka. Tedy toto chování jejich „nejposvátnějšího zvířete“ jim prostě nemohlo uniknout. Poté začali lidé jaguáry vlastně napodobovat - žvýkali kůru této liány. Zjistili, že ayahuasca je rychle zbavuje parazitů, plísní a že po jejím požití mizí mnoho různých zdravotních problémů. Ayahuasca člověka skutečně zbaví všech nepříjemných parazitů, kteří se nashromáždili v jeho těle. Je obrovská škoda, že se ještě v tomto směru nevyužívá i v ČR. Věřím že jednou bude ayahuasca legální veřejně dostupný lék.


Vnímáš ayahuascu tedy především jako lék?


Ayahuasca je lék. Léčí velice mnoho chorob. Je to vynikající antihelmintikum – tedy zbavuje tělo červů všech druhů a také člověka zbaví všech střevních parazitů. V současné době ayahuascu dokonce povinně pijí vojáci peruánské armády a také policisté a členové speciálních komand, dislokovaní v džungli – proto, aby zde prostě přežili. Ayahuasca nesmírně zvyšuje naši vitalitu. Díky tomu v přírodním výběru uspěly právě ty indiánské kmeny, které se s ayahuascou seznámily a pravidelně ji užívaly. Ayahuasca výrazně zlepšuje zrak, posiluje rozvoj svalstva a – což je asi nejpodstatnější – zvyšuje intelekt. Nejen intuici, jak se lidé domnívají, ale i matematický intelekt, logiku, rozvíjí rychlé a přitom hluboké analytické myšlení… Ovšem je nutné vědět, jakým způsobem ji užívat. Šamani vždy užívali ayahuascu tak, aby umožnili svým žákům či pacientům vstupovat v klidu hluboko do sebe sama. Pokud je ayahuasca užívána tímto způsobem, vznikají v mozku nové dráhy přenosu informací a intelekt – jak emocionální, tak i všechny ostatní jeho druhy – skutečně roste. Pokud je ovšem ayahuasca jakkoli zneužita - např. jako programovací nástroj nějaké brazilské sekty typu Santo Daime, Porta do Sol (Sluneční brána) atd., pak nás její užívání v tomto neblahém kontextu může i značně poškodit.


Tedy existují sekty které zneužívají ayahuascu?


Bohužel. A některé operují už i na území České republiky. Mají své nezodpovědné přisluhovače i v řadách populárních esoteriků, kteří vůbec netuší, jakému nebezpečí vystavují lidi, když tyto sekty veřejně vychvalují. Když jsou lidé po požití silného psychotropního prostředku nuceni kolektivně zpívat určité texty, něco či někoho uctívat – tedy fixovat na tom kolektivně pozornost – dějí se dost hrozné věci… Ayahuascové sekty pochopily, že podvědomí lze odemknout a vložit do něj prakticky cokoli – jakýkoli mem, čili systém víry, jakékoli přesvědčení. Nutí lidi ve změněném stavu vědomí nějak se kolektivně dle návodu pohybovat, sugestivními proslovy jim vymývají mozek. Obnažené podvědomí je násilně robotizováno. Velice se to podobá nejhorším manipulativním technikám narkohypnózy, jak ho provádějí tajné služby některých zemí. Studoval jsem v terénu to, jak sekta Santo Daime zneužívá lidi před rokem 2000. V té době tuto sektu přímo v džungli studovali a sledovali také specialisté z tajných služeb USA. Kazatelé sekty Santo Daime naprogramovali během svých ayahuascových obřadů stovky Brazilců tak, že ti jim následně ze strachu z armagedonu, který měl dle pohlavárů Santo Daime na 100 % nastat v roce 2000, odevzdali majetky za miliardy. Stav, do kterého se po vypití ayahuascy ponoříte, se fyziologicky velmi podobá stavu hluboké hypnózy. Sice si uvědomujete vše, co se děje, ale do vašeho podvědomí je možné vkládat nové obsahy - a nebo ho naopak od různých obsahů očistit. Programování pod vlivem ayahuascy může být blahodárné i ničivé. Pokud na vás během obřadu dohlíží zkušený šaman, nic se vám nemůže stát. Pokud se ovšem v tomto stavu ovšem dostanete do rukou nějakého manipulátora – nesmírně riskujete. Musíme si uvědomit, že ayahuasca je velmi mocný nástroj k otevření hlubokých vrstev vědomí. K práci s ayahuascou je tedy nutné přistupovat se stejnou odpovědností, jako např. k fyzické operaci těla. Tedy - může k ní být připuštěn jen a pouze odborník, který sleduje vaše dobro. Pokud chceme využít léčebný potenciál ayahuascy, musí s námi pracovat pouze zkušený a morálně čistý šaman. Osobně se domnívám, že během takových rituálů by měl být přítomen i lékař. Skutečnému šamanovi to vadit nebude. Je také bezpodmínečně nutné dodržet při užívání ayahuascy základní dietu, neboť existují v tomto směru velmi nebezpečné kontraindikace. Dnes se ayahuasca stala velkou módou a lidé i v Čechách navštěvují různé ayahuascové ceremonie. Ty ovšem dle mých informací provádějí v ČR v 90ti procentech mladí a nezkušení Indiáni, prohlašující se drze za „šamany“, kteří si k nám takto jezdí snadno vydělat peníze. A to je velice nebezpečné a pro ayahuascu a její pověst je to doslova medvědí služba. Často také těmto „šamanům“ chybí i základní znalosti o dietě – lidé klidně jdou vypít ayahuascu a před tím konzumují luštěniny, sýr, konzervované jídlo, čokoládu a podobně. Tím ovšem doslova riskují svůj život či aspoň trvalou poruchu mozku! Pokud jdete pít ayahuascu, nejméně týden před obřadem nesmíte sníst nic, co vylučuje ayahuascová dieta. A ta je poměrně přísná. Nejde o pověrečné nesmysly, kterých mají plná ústa falešní šamani a různí lidoví curanderos nebo sektáři – jako je např. zákaz sexu „protože ayahuasca žárlí“, či tvrzení, že má mít člověk bílé šaty a podobně. To jsou samozřejmě naprosté hlouposti. Jde zde o nesmlouvavé zákony biochemie - ayahuasca neobsahuje žádnou jedovatou nebo nebezpečnou látku, ale MAO inhibitory v ní obsažené vyvolávají v těle mocné procesy, které je nutné racionálně chápat. Během doby účinku ayahuascy jste doslova OTEVŘENÍ. Otevření ve všech významech. A do hloubky jsou otevřené i vaše buňky. To, co pro nás není běžně toxické – alkohol, plísně v potravinách, konzervanty – se stává najednou silně toxickým a nebezpečným. Aktivními látkami ayahuascy jsou indolové alkaloidy – slavný harmin nazvaný také díky zvláštním účinkům ayahuascy týkajících se kolektivního sdílení vizí TELEPATIN – a další - harmalin, tetrahydroharmin atd. Všechny tyto alkaloidy patří mezi silné MAO inhibitory. Tyto látky mají nesporně velmi léčivý vliv na naše tělo, ale také ho činí nesmírně citlivým. Celý týden před požitím ayahuascy nesmíte pít žádný alkohol, jíst čokoládu, luštěniny, konzervy, sýry…Totéž byste měli dodržet nejlépe celý týden po každém ayahuascovém rituálu. Pokud to nedodržíte, pustíte do svých buněk, a to především nervových, vysoké dávky toxinů.


Co člověk po vypití ayahuascy pociťuje?


Po požití liány se asi za 20 minut dostavuje stav změněného vědomí. Indiánští šamani tvrdí, že čím je člověk vnitřně „čistší“, tím hlouběji se v sebepoznání během rituálu dostane… Napřed musí ayahuasca člověka ale očistit. Ayahuasca je stále i co se týká jejích účinků velká záhada. Je to patrně nejsilnější psychoaktivní prostředek na naší planetě, ale stává se, že ji vypijete – a psychotropní efekt je velmi slabý. Tato záhada musí mít kořeny v samotném procesu, který ayahuasca v našem těle a mozku spouští. Ayahuasca je doslova něco jako kosmický klíč, kterým otočíte v nějakém kosmickém zámku v sobě. Každý jsme ale nastavení vnitřně jinak a naše mozková chemie přímo souvisí s našimi emocemi, způsobem našeho života a naší osobní psychologií. Účinek ayahuascy sahá velmi hluboko do naší bytosti. Ne každý je vždy připraven dovolit sám sobě, aby „prohlédl virtuální iluzi“ reality a svého těla. Každý zadrží sebe sama v tomto procesu přesně na té úrovni, pod kterou už není připraven jít. Myslím že vědomí toho jedince jednoduše dostane strach, že se dozví „příliš mnoho“. Ukazuje se tedy, že to nejdůležitější během ayahuascového obřadu je vždy člověk sám. Ayahuasca je pouhý nástroj který lze účinně použít k hlubokému pochopení podstaty sebe a reality, ale jsme to my, kdo tento nástroj drží v ruce a kdo určitým způsobem využije jeho potenciál - nebo ho nevyužije.


Je ayahuasca schopná vyléčit těžké choroby?


Ano, je. V praxi jsem se setkal s řadou naprosto neuvěřitelných případů. Lidé s metastázami po celém těle byli vyléčeni po několika ceremoniích a onemocnění se už nikdy poté nevrátilo. U onkologických problémů je obrovská moc této pralesní liány zvlášť patrná. Jednou jsem pozoroval úplné vyléčení člověka, kterému jaguár rozerval nohy – doslova mu uhnívaly. Indiáni ho prolévali několik dní ayahuascou a ten člověk pak odešel po svých. A pamatuji za těch 20 let co jsem sledoval léčení ayahuascou další naprosto neuvěřitelné případy… Jako lék funguje ayahuasca opravdu na každého kdo ji požije – bez rozdílu. Měli bychom ayahuascu intenzivně zkoumat – vzít ji sektám a dát ji vědcům a lékařům. Má jednak fantastický léčebný potenciál a jednak potenciál sebepoznávací. Je to úžasný nástroj poznání. Pokud chce lidstvo přežít, je třeba studovat lidské vědomí – pochopit ho. Jsme stále nesmírně omezovaní přejatými světonázory a nebezpečně omezujícími systémy víry. Ayahuasca nám umožňuje za určitých podmínek proniknout k hlubším a mnohem důležitějším vrstvám sebe sama a rozlišit přejaté parazitní společenské, či třeba náboženské memy ve svém vědomí. V době kdy disponujeme nukleárními a biologickými zbraněmi a zároveň většina lidstva žije psychicky ve středověku, to považuji za velmi významné. Hezký příklad člověka, který nechal ayahuascu otevřít mu hlubší úrovně sebe sama je např. David Icke. Tento britský fotbalista prostě popil v Peru „áju“ a došlo v něm vzápětí k tak rozsáhlému sebe-probuzení, že dnes přednáší po celém světe o tom, že vesmír je virtuální iluze a že my jsme nekonečné nesmrtelné vědomí. A upozorňuje na různé druhy mentální a ekonomické kontroly lidstva. Slušný výsledek.


A jak probíhal tvůj šamanský výcvik v Andách?


V polovině 90tých let jsem se formou zajímavého výcviku začal seznamovat mistrovskými technikami indiánů Quechua. Učil jsem se u starých maestros na březích vysokohorských jezer a v neuvěřitelně silných silových zónách. Někteří andští šamani pracují s psychoaktivním kaktusem San Pedro, těžiště jejich práce ale spočívá v sofistikovaných technikách práce s vědomím, s energetickými centry lidského biopole, s bdělým snem a těmito věcmi.


O čem přesně je šamanismus?


Šamanismus je nejstarší spirituální systém - já bych řekl raději systém zkoumání povahy reality - na této planetě. Šamanismus především není žádná víra. Není to rozhodně náboženství. Domnívám se, že naopak všechna tak zvaná náboženství, která známe, vznikla v podstatě degenerací šamanismu. Veškerá „náboženství“ jsou výsledkem zneužití určitých šamanských technik jako je trans, fascinace a podobně. Definice náboženství je jednoduchá – jde o fanatickou fascinaci symbolem. Všechna náboženství vznikla na základě chybné interpretace čistě šamanských prožitků dosahovaných ve změněném stavu vědomí – tedy vizí, chanellingu a podobně.


Oč indiánským šamanům jde? Jaký je cíl jejich snažení?


Cílem je stále hlubší a přesnější chápání reality. A zároveň ovládnutí a vytváření technik, které mohou nejúčinněji pomáhat jiným lidem – a všeobecně živým bytostem zbavit je různých druhů utrpení. My bohužel stále považujeme šamanismus za něco „primitivního“. To slovo v nás evokuje nejčastěji představu křepčení divochů v bederních rouškách kolem ohniště. Šamanské techniky mohou být samozřejmě i dynamické, ale do transu se dá dostat různými způsoby... Ale mohou vypadat i úplně jinak. Smyslem šamanismu je vždy navigovat člověka do stavu hlubokého "zvnitřnění se", do hlubokého vnoru do sebe sama. To naše náboženství a většina filosofií jsou naopak nesmírně primitivní. Šamanismus je zkoumání vědomí a jeho možností – to si myslím by mohla být ta nejvýstižnější definice…


Používáš šamanské techniky i během své terapeutické práce?


Ano. Ve své terapeutické práci používám techniky pradávného andského systému, kterému se říká Mosoq Karpay. Tento název je těžko přeložitelný, doslovně to může znamenat „živá proměna“… Andští šamani zdůrazňují, že jejich systém práce není mrtvý soubor neměnných a slepě se opakujících úkonů. Vždy je to o transformaci, o novém dobrodružství... V tomto systému je to nejdůležitější sám šaman, ne techniky a rituály. Šamanův stav je rozhodující. Šaman musí být dostatečně čistý a otevřený, aby mohl fungovat jako otevřený kanál pro mocné kosmické léčivé a tvůrčí energie. Šamanem se lidé stávají jakoby ne zcela ze své vůle. Do jejich života vstoupí většinou v dětství zvláštní síla, "estrella" - která je pak neustále naviguje. „Estrella“ vytváří v šamanově životě neustále neuvěřitelné synchronicity, takže jeho život není a nemůže být běžný život. Skuteční šamani se nacházejí ve skoro permanentním přímém spojení s "horními světy" - odtud k nim sestupuje energie i informace. Techniky, které se šaman učí zvládnout, jsou úzce spojené se systémem našich energetických center která jsou u nás známá pod pojmem čakry. Indiánská práce s „ňawi“ – čakrami a energetickým tělem – „poq-po“ se nesmírně podobá práci jogínů a starému systému jógy. Nevíme jak dlouho tento systém v Jižní Americe existuje - dle jasnovidných šamanů schopných dívat se i do minulosti ale pochází až z doby vzdálené nějakých 10 - 12 tisíc let. Údajně pochází od lidí z jiného kontinentu, který se potopil během dávného sopečného kataklyzmatu. Dávní lidé, kteří obývali tento kontinent, se prý teleportovali, levitovali, měnili podobu silou myšlenky, obešli se bez potravy v případě potřeby, chodili po vodě, materializovali předměty, domy, mluvili se zvířaty, vytvářeli tunely do jiných světů a disponovali dalšími dnes ztracenými schopnostmi. Právě oni jsou autory systému práce s čakrami, dechových cvičení a všeho, co používají i dnes andští Indiáni.


Zprostředkováváš nějaká setkání s nositeli tohoto prastarého vědomí pro nás, lidi z naší civilizace?


Ano, snažím se o to. Ovšem některým mým učitelům bylo už v době mého mládí nad 80 let… A praví šamani příliš nestojí o cesty do Evropy a veřejné působení. Pracují raději ve skrytu s celou planetou Zemí a celým lidstvem – a to způsoby tak fantastickými, že by to většina lidí dnes ani nepochopila. Přesto se mému týmu podařilo zorganizovat už několik návštěv Dona Sergia – andského šamana stupně Huampeq Qamayoq v Čechách a na Slovensku. Lidé také přilétají k nám do Peru a podstupují zde s šamany intenzivní terapie a výcvik, který vede k rozvoji jasnovidnosti a dalších schopností. Nemá to nic společného s ayahuascovou turistikou, kdy naivní konzument očekává že poté, co mu komerční „šaman“ – či spíše peruánský šoumen – „něco“ naleje v nečistém místě u Iquitos či Pucallpy „dosáhne zasvěcení“. Tak věci rozhodně nefungují. Spousta lidí se nás snaží dnes napodobit a „vozí lidi k šamanům“. Dělají to ovšem pro peníze a často používají nechutných triků kdy dotyční jsou nuceni na místě „šamanům“ odevzdávat obrovské finanční částky. Pokud chcete opravdu zprostředkovat v Peru lidem kontakt s dávným věděním, musíte k tomu rozhodně přistupovat nekomerčně. Jinak to přestává fungovat a stává se to fraškou, která navíc místní lidi silně kazí. V šamanské práci jsou velice důležitá tzv. silová místa. Indiánští šamani horské tradice s lidmi rádi pracují například na náhorní planině Nazca. To je extrémně silná silová zóna. S pralesními šamany pak pracují lidé po přeletu do zcela čisté, původní, neporušené džungle. Zásadní je tedy udržet během takovéto práce čisté skupinové pole, nezatížit ho například směšnou honbou za penězi, mít šamany, kteří jsou na vysoké etické úrovni a tedy mohou mít napojení na nejvyšší zdroje energie a informace. A je nutné pracovat pouze ve zcela čistých místech. Důležitá je speciální dieta, dechová a imaginační cvičení.Děkuji za rozhovor - Věra Šourková
Comments


bottom of page