top of page

ne 27. 1.

|

Hradec Králové, ALDIS

Léčebná meditace + aktivace hojnosti

Na tomto setkání s PCH budou použity techniky pro čištění těla a revitalizaci organismu a také techniky sloužící k ukotvování ve stavu hojnosti, blahobytu a prosperity.

Registration is Closed
See other events
Léčebná meditace + aktivace hojnosti
Léčebná meditace + aktivace hojnosti

Čas a místo

27. 1. 2019 18:00 – 22:00

Hradec Králové, ALDIS, Eliščino nábř. 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, Czechia

O události

Léčebná meditace a aktivace hojnosti

Na tomto setkání s PCH budou použity techniky pro čištění těla a revitalizaci organismu a také techniky sloužící k ukotvování ve stavu hojnosti, blahobytu a prosperity.

Z aury jsou během léčebných meditací "vytahovány" nejen programy nemocí, ale také zákeřné programy, brzdící nebo blokující příjem peněz, nalézání vhodných partnerů, pracovního a tvůrčího uplatnění se v lidské společnosti, únavy, předčasného stárnutí organismu, kódy blokující schopnost realizovat v životě své myšlenky a záměry atd... POMÁHAT OSTATNÍM na planetě Zemi může reálně pouze ten, kdo je ZDRAVÝ, SILNÝ, se sebou SPOKOJENÝ, přirozeně ŠŤASTNÝ a společensky ÚSPĚŠNÝ - no a pokud možno BOHATÝ... A takovým může být samozřejmě každý, kdo se odhodlá se takovým (například pomocí radikálního vyčištění biopole a práce s energetickými centry a svým vědomím) učinit. JSME TO, CO ZE SEBE UDĚLÁME. Jsme božské bytosti a "karma", "rodová prokletí", "nemoci" - to vše je na nás krátké - jako špína, kterou lze ze sebe účinně smýt.

Na léčebnou meditaci je možné vzít s sebou fotografii lidí, kteří trpí zdravotními problémy. Fotka by měla být co nejčerstvější a ne zakrytá v igelitu. Každá osoba by měla být na fotce samostatně. Fotku je možné se nechat vedle sebe během semináře. Přes tuto fotku proudí během meditací k člověku léčebná energie. Osoba na fotce nemusí o tomto působení vědět a nemusí s působením souhlasit. K člověku neproudí energie Petra, ani Vaše, ale energie "Božské milosti", která je inteligentní a je to vyšší inteligence než karma a energie jakéhokoliv souzení. Tato energie sama rozhodne, jakým způsobem této osobě pomůže. Není nutné se o to starat. Také je možné vzít si na meditaci jakýkoliv kámen. Křišťály, ale i jakýkoliv křemen. V energii meditací se velmi dobře nabíjí a slouží potom doma jako silný zářič. Je zde možné nabíjet také vodu. Voda se lépe nabíjí v odzátkované lahvi. Je možné jí potom dolévat asi do čtvrtiny zbytku nabité vody a potom pár hodin počkat a voda se zase dobije.

Léčebné meditace PCH - vycházejí z indiánského šamanského systému MOSOQ KARPAY. Základem je technika SAMINCHUKUY, během které se skrze korunní centrum lze napojit na v podstatě nevyčerpatelné zdroje univerzálně léčivé energie. Tato technika je často doplněna technikami HUCHA - MIKHUY, které dokáží spolehlivě odstranit z těla a biopole škodlivou energii. PCH se učil tyto techniky u andských a amazonských šamanů od roku 1995. Přenos velkého množství léčivé energie naráz se učil zdokonalovat také u nejúspěšnějších léčitelů v Brazílii a na Filipínách.

Během léčebné meditace řízené PCH se v prvé řadě vytvoří velmi silné energetické pole v určitém místě. Toto energetické pole  obklopí účastníka jako jakási bublina. Přitom se tělo účastníka naplní energií z vyšší dimenze. Bublina odstiňuje účastníky od zákonů okolního „matrixu”, od zákonů světa kolem. Do bubliny proudí energie skrze koridory otevřené do vyšších dimenzí. (Skrze tyto koridory mají mimo jiné volný přístup také bytosti Světla, které s účastníky léčebné meditace mohou intenzivně pracovat.) PCH zdůrazňuje, že léčivá energie nepochází od něho, jsou to výhradně síly z vyšších dimenzí, které léčí. PCH se považuje pouze za dočasného prostředníka těchto sil během meditace. Během této práce se PCH nachází ve stavu kontrolovaného transu - a jako "médium" pak přesněji naviguje účastníky meditace. Velmi zajímavým efektem těchto meditací je jakési nařeďování fyzické hmoty lidského těla uvnitř energetické bubliny energiemi z vyšší dimenze. Díky tomuto naředění se fyzické tělo stává (jak to lze i subjektivně vnímat) jakoby průhledným, velmi lehkým a velmi tvárným. Následně s ním začíná energie intenzivně pracovat a odstraňovat veškeré bloky a negativní programy. Dochází k intenzivnímu čištění. Do vyčištěného biopole a orgánů člověka poté mocně proudí nová vitalizující energie.

Tato energie je naprogramovaná, živá a inteligentní. V určité fázi práce začne tvořit v těle a v energetickém systému účastníka zvláštní světelné shluky. Tyto shluky začínají často pulsovat a teplota těchto shluků roste. Shluky se formují přesně v těch místech lidského těla, vědomí a energetického systému, která potřebují být vyléčena, harmonizována nebo nějak proměněna. Shluky do sebe nasávají a spalují poslední zbytky negativní energie a negativních kódů a energetických bloků. Shluky do sebe soustřeďují stále víc energie až se rozzáří do oslepivého jasu - tak, že v těchto částech těla účastník někdy pociťuje silný žár. Energetické shluky transformují tělo a další úrovně lidské bytosti a čistí je a posilují až do úplného vyléčení a odstranění problémů. Shluk se může vytvořit kdekoliv v těle a nebo v jakémkoliv energetickém centru. Místo vytvoření shluku je naprosto nenáhodné, shluk je tvořen živou a inteligentní energií, která je naprogramována k tomu, aby vyhledala a doslova smazala problém. Během léčebné meditace je každému účastníku dodávána specifická vysokofrekvenční energie (SAMI KAWSAY), která dokáže dokonce restrukturalizovat poškozené orgány a tkáně. Tato energie mění a formuje tělo na subkvantové úrovni. Šamani, stejně jako brazilští a filipínští léčitelé věří, že tato energie dokáže doslova odhmotňovat a zhmotňovat buňky a celé buněčné systémy během neuvěřitelně krátké doby - někdy během okamžiku. Tento druh energie, který pochází z velmi vysokého zdroje, odstraňuje bez rozdílu VŠECHNY negativní energie - i ty, které nazýváme jako karmické nebo rodové. Tímto způsobem lze doslova vygumovat zárodky a příčiny nejen současných, ale i budoucích chorob, ale dokonce také zárodky a příčiny nežádoucích životních situací.

ENERGIE SAMI KAWSAY SE NEPTÁ NA TO, ZDA SI NĚKDO VYLÉĆENÍ "ZASLOUŽÍ" NEBO NE, NEPTÁ SE NA TO, JAK SE V KOMKOLI VYTVOŘILO OHNISKO NEGATIVNÍ ENERGIE - ČISTÍ A LÉČÍ NAPROSTO KAŽDÉHO BEZ ROZDÍLU. Tato energie přichází z tak vysokého zdroje, že jakákoli naše "karma" je jí naprosto lhostejná. Tuto energii lze chápat jako protipól karmy, jako sílu, tradičně označovanou jako MILOST.

Během léčebných meditací jsou tedy efektivně odstraňovány skryté negativně působící kódy z těla, biopole, energetických center i podvědomí.  PCH v této souvislosti zdůrazňuje: ODSTRANIT LZE JAKÝKOLIV PROBLÉM ať vám říká kdokoli cokoli. EXISTUJÍ TISKRÁT MOCNĚJŠÍ SÍLY, NEŽ NAPŘ.KARMA ČI RODOVÉ ENERGIE  - jde o síly MILOSTI, SVĚTLA, všudypřítomného božského HYPERVĚDOMÍ, v němž jsme neustále obsaženi, "andělské" síly pozitivních světelných tvorů z vesmírů vyšší hustoty atd... Prostě VYLÉČIT LZE za správných podmínek VŠE a je v našem zájmu, abychom tomu konečně dokázali uvěřit. Během léčebných meditací dochází také k maximální REVITALIZACI, obnově všech tělesných ale také tvůrčích a pracovních sil. Proto je doporučujeme i všem oslabeným a vyčerpaným.

AKTIVACE HOJNOSTI

Meditace na aktivaci hojnosti - pro aktivaci hojnosti je třeba vyčistit a aktivizovat si především čakru v hrudi a otevřít se přísunu blahodárné a láskyplné energie, která v nás probudí soucit a propojení se na hlubší úrovni s celkem. Pokud se člověk otevře energiím hojnosti, je třeba, aby se nebál zodpovědnosti, možností a byl dostatečně připravený na práci, s touto energií. Aby uměl efektivně využít příležitosti a využít všech prostředků především pro blaho celku a ne pouze pro své potěšení. Také i z toho důvodu je prospěšná aktivizace čakry v hrudi, kdy se člověk otevírá energiím blaha a do mysli mu přicházejí myšlenky na zkvalitnění života pro všechny a vytvoření takových podmínek, kde se bude dobře dařit každému, kdo o to bude mít zájem. Aktivace vyšších čaker nás také otevírá přístupu informací - tedy zvyšuje intuici a možnosti, skrze které k nám mohou přicházet inspirující informace a nápady, co zrealizovat a jakým způsobem.

Samotná aktivace hojnosti souvisí především s čakrou v břiše, kdy určitá vibrační úroveň této čakry otevírá člověku přístup k těmto energiím. Je třeba uvolnit "zámek", tedy blokující kód, který uzavírá dostatečný přísun určitého typu energií skrze čakru v břiše k nám do oblastí života, aby mohla energie skrze čakru v břiše volně proudit a nebrzdily ji žádné shluky omezujících programů. Tuto oblast je třeba dostatečně vyčistit a otevřít. To se děje během meditace na této akci, kdy za pomoci "světelných lékařů", kteří dokážou uvolnit z těla shluky zatěžujících energií, a ty potom odplavit a spálit ve světelné energii.

Oblast hojnosti je u lidí silně spojena se strachem o přežití. Mít nedostatek - způsobuje strach, že nepřežijeme, nezabezpečíme své potomky, nemáme dostatek a trpíme. To velmi dobře využili "dravci" ve svůj prospěch a nastolili takový světový řád, aby se většina lidí obávala o své životy a životy svých dětí. Tím je kód omezující přísun hojnosti do našich životů velmi zesílený a ovládá většinu lidí na této planetě. U toho člověka, který dokáže odolat tomuto programu, přestane se bát o svůj život a život ostatních lidí, protože pochopí, že jsou daleko skutečnější úrovně bytí, ve kterých stejně všichni navždy existujeme bez ohledu na to, zda naše hmotné tělo přežije nebo nepřežije, se program omezující přísun hojnosti odstraňuje z těla snadněji. Proto je dobré si v sobě srovnat důležitost určitých životních hodnot a tím pomoci oslabit programy, které nás omezují a omezují náš osobní růst a pochopení podstavy života.

Uvěřili jsme, že platí vzor, pokud má někdo dostatek, druhý musí mít nedostatek. Další, čemu jsme uvěřili je, že se přerozděluje pouze určité množství čehosi (financí, blahobytu, prosperity...) Ale tyto vzory platí pouze pro ty, kteří jim věří. Pokud uvěříme, že všichni mohou mít všeho dostatek, nejen financí, ale i příležitostí, blahobytu, hojnosti v širokém slova smyslu, tak tomu tak bude. Není žádné omezení mimo naše uvažování. Čemu věřím, to je moje realita. Takže uvolněme uzdu fantazii. Jako děti jsme to dokázali. Je třeba se k tomu umění, dovolit si vysnít život, po jakém toužíme, opět vrátit.

Účast na meditacích není vhodná pro těhotné ženy od 5 měsíce těhotenství.

Vstup na meditace je možný od 18 let.

Na meditaci je vhodné se předem přihlásit a rezervovat si tím místo. Pokud se rozhodnete svou účast zrušit, prosím co nejdříve nám to nahlaste, abyste uvolnili místo dalším zájemcům. Děkujeme.

Trvání meditace: od 18:00 do cca 22:00 hod. Pro konkrétní trvání akce zkontrolujte příslušnou akci na webu PCH nebo facebooku v kalendáři akcí. Časy se můžou lišit. Prosíme o včasný příchod před meditací. Vstup během započaté meditace nebude umožněn. Děkujeme za pochopení.

Za chladného počasí, prosím, počítejte s tím, že hala je velká a záleží hodně na venkovní teplotě. Hala se nemusí vytopit na pokojovou teplotu. Pokud bude venku zima, je třeba si vzít teplejší oblečení. Děkujeme za pochopení.

S sebou měkká a pohodlná karimatka, spacák, polštářek, šátek na zakrytí očí, sešit na poznámky.

Na akci bude možné zakoupit některé dosud vydané CD s meditacemi ze seminářů, také bylinné čaje a další produkty z Jižní Ameriky budou k dispozici na této akci.

Zdraví a děkuje celý organizační tým.

Cena LM+H meditace: 350,- Kč (15,- Euro). Pro urychlení organizace před začátkem akce si připravte prosím Kč nebo Eura samozřejmě pokud možno přesně.

vltavalabe@gmail.com

Sdílet událost

bottom of page